Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

2.7.5 Taalgericht vakonderwijs

Literatuur

  • Genseberger, R. (2015a). Taal: brug naar motivatie (1). NVOX 40(3), 150-152.
  • Genseberger, R. (2015b). Taal: brug naar motivatie (2). NVOX 40(4), 182-184.
  • Hajer, M. & Meestringa, T. (2015). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho.
  • Meestringa, T., Van Dijk, G., Scharten, R., De Vos, B. & Eijkelhof, H. (2013). Werken aan vaktaal bij de exacte vakken. Enschede: SLO.
  • Naylor, S. & Keogh, B. (2000). Concept Cartoons in Science Education. Sandbach: Millgate House.
  • Rose, D. & Martin, J.R. (2012). Learning to Write, Reading to Learn: Genre, Knowledge and Pedagogy in the Sydney School. Bristol: Equinox.
  • Van der Leeuw, B. & Meestringa, T. (2014). Genres in de schoolvakken: taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs. Bussum: Coutinho.
  • Yarden, A. (2012). Leerlingen wetenschappelijke artikelen laten lezen. Utrecht: Ecent.

Achtergrond

Web-lezingen – Over taalgericht natuurkunde- en scheikundeonderwijs zijn een tweetal web-lezingen beschikbaar:

Taalsteun – Het artikel hieronder gaat in op het helpen van leerlingen bij het begrijpend lezen van teksten en het formuleren van redeneringen bij opgaven en in verslagen.

Lesmaterialen

Lesvideo – Voorbeeld van een lessenserie volgens het stappenplan ‘uitpluizen, samen schrijven, zelfstandig schrijven’:

  • Lesvideo: Didactiek rondom practicumverslagen

Lesaanpak – Een mooi voorbeeld van de combinatie van begripsontwikkeling en taalontwikkeling bij de introductie van een deeltjesmodel is te vinden in de volgende reeks van vijf artikelen.

Cursusactiviteiten