Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

3.5.1 Formatieve toetsing en feedback

Literatuur

Achtergrond

Vraagvormen – Achtergrondinformatie over de verschillende vraagvormen en het gebruik daarvan in peer instruction is ook te vinden in het volgende stuk:

Lesmaterialen

Werkbladen – De volgende werkbladen rond enkele vakinhoudelijke domeinen zijn specifiek ontwikkeld voor formatieve toetsing en fast feedback.

  • Krachtendiagrammen (docentenversie) – Bij gebruik in de klas (als werkblad of in de vorm van een PowerPoint-presentatie) kunnen naar eigen inzicht situaties worden geschrapt en/of toegevoegd. Auteur: Ed van den Berg.
  • Elektrische schakelingen (leerlingenversie) – Er wordt gebruik gemaakt van voorspellingen die vervolgens via practicum of simulatie met PhET worden geverifieerd. De voorspellingen worden door de leerlingen in een box geschreven, waardoor de leraar in één oogopslag kan zien of ze goed of fout zijn. Door een snelle rondgang weet de leraar meteen of er misconcepties zijn waarop plenair moet worden ingegaan. De vragen in werkblad 4 komen uit het NiNa-pilotmateriaal, maar zijn hier in een meerkeuzeformat samengebracht om de discussie tussen leerlingen in twee- of drietallen te stimuleren. Auteurs: Ed van den Berg & Loran de Vries.
  • Deeltjesinteracties (docentenversie) | Deeltjesinteracties (leerlingenversie) – Dit werkblad over behoudswetten, symmetrieën en reactiediagrammen is ontwikkeld in het kader van het Project Moderne Natuurkunde (PMN). Auteurs: Ed van den Berg & Dick Hoekzema.

Bronnen – De onderstaande boeken zijn een rijke bron van respectievelijk open vragen, concept cartoons, meerkeuzevragen en ordeningsvragen:

  • Hewitt, P.G. (1998). Conceptual Physics (8th Edition). Reading, MA: Addison Wesley Longman.
  • Keogh, B. & Naylor, S. (2002). Concept cartoons in science education. Sandbach: Millgate House. Website: www.millgatehouse.co.uk
  • Mazur, E. (1997). Peer instruction – A user’s manual. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
  • O’Kuma, T.L., Maloney, D.P. & Hieggelke, C.J. (2004). Ranking Task Exercises in Physics. London: Pearson Education.

Cursusactiviteiten