Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

4.2.9 Geofysica

Literatuur

Achtergrond

Voorkennis – Een aantal begrippen dat nodig is voor het keuzedomein geofysica wordt al in de onderbouw geïntroduceerd. In het volgende stuk worden per deelthema enkele van die begrippen en de ermee gepaard gaande begripsproblemen besproken.

Lesmaterialen

Lessenseries

Hulpmiddelen

Klimaatonderzoek – Op de website www.tippingpointahead.nl kunnen leerlingen kennismaken met klimaatonderzoek. Een beschrijving van het project staat in het artikel hieronder.

Wolkenfysica – Op de website www.betasimulaties.nl staan enkele wetenschappelijke computersimulaties die geschikt zijn gemaakt voor lessen in het vwo, waaronder een simulatie wolkenfysica voor natuurkunde. Een beschrijving van het project staat in het artikel hieronder.