Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

7.3 Professionalisering

Literatuur

Achtergrond

Expertise-ontwikkeling – De artikelen hieronder beschrijven enkele praktijkvoorbeelden van expertise-ontwikkeling in een DOT en in de SLO-pilot ‘Opbrengstgericht maatwerk’.

Hulpmiddelen

Websites – De in deze paragraaf genoemde verenigingen en instituten, zowel nationaal als internationaal, zijn te vinden op de volgende websites:

Tijdschriften – De in deze paragraaf genoemde tijdschriften, zowel nationaal als internationaal, zijn te vinden op de volgende websites:

Boeken – In de hieronder genoemde boeken zijn drie categorieën te onderscheiden: onderwijskundig (over lesgeven in het algemeen), vakspecifiek (over lesgeven in de bètavakken) en vakinhoudelijk.

 • Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2013). Effectief leren, basisboek. Groningen: Noordhoff.
 • Geerligs, T. & Van der Veen, T. (2007). Lesgeven en zelfstandig leren. Assen: van Gorcum.
 • Geerts, W. & Van Kralingen, R. (2011). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho.
 • Hajer, M. & Meestringa, T. (2009). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho.
 • Marzano, R. & Miedema, W. (2013). Leren in 5 dimensies. Assen: van Gorcum.
 • Taal, M. & Snellings, P. (2009). Interventies in het onderwijs: leerproblemen. Den Haag: Boom Lemma.
 • Teitler, P. (2009). Lessen in orde. Bussum: Coutinho.

 

 • Knight, R.D. (2004). Five Easy Lessons – Strategies for Successful Physics Teaching. San Francisco, CA: Addison Wesley.
 • Lederman, N.G. & Abell, S.K. (2014). Handbook of Research on Science Education. New York / London: Routledge.
 • Loughran, J., Berry, A. & Mulhall, P. (2012). Understanding and Developing Science Teachers’ Pedagogical Content Knowlegde (2nd ed.). Rotterdam: Sense Publishers.
 • Redish, E.F. (2003). Teaching Physics with the Physics Suite. Hoboken, NJ: Wiley.
 • Ross, K., Lakin, L., McKechnie, J. & Baker, J. (2015). Teaching Secondary Science, Constructing Meaning and Developing Understanding (4th ed.) New York / Oxon: Routledge.
 • White, R. & Gunstone, R. (1992). Probing Understanding. London: Falmer Press.

 

 • Hewitt, P.G. (1998). Conceptual Physics. Reading, MA: Addison Wesley Longman.
 • Giancoli, D.C. (1998). Physics – Principles with Applications. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall